Ăn ít thịt giúp bảo vệ các nguồn nước

Mới đây, các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Aalto (Phần Lan) chỉ ra rằng, ăn ít thịt được xem là một giải pháp bảo vệ nguồn nước cho các khu vực khô hạn trên khắp thế giới.

 

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, dân số thế giới được dự đoán đạt 9 tỷ người vào năm 2050, có nghĩa sẽ bổ sung thêm 2 tỷ người ăn so với mức dân số hiện tại. Bằng cách giảm lượng thực phẩm từ động vật trong các bữa ăn thì mức tiêu dùng nguồn nước mưa sẽ giảm 21% trong khi nguồn nước tưới giảm 14%. Nói theo cách khác, bằng cách thay đổi khẩu phần trong bữa ăn có thể giúp bảo đảm nguồn cung lương thực cho gần 2 tỷ người trong khi không làm tăng sử dụng nguồn nước.

 

Nhóm tác giả nghiên cứu cũng đánh giá tác động của việc thay đổi khẩu phần ăn hàng ngày đối với nguồn nước theo bốn bối cảnh khác nhau. Theo đó, tiềm năng tiết kiệm nguồn nước giữa các quốc gia, khu vực là không đồng đều và có sự khác biệt. Ở các khu vực như Mỹ La tinh, châu Âu, Trung và Đông Á, khu vực Châu Phi Cận Sahara, thay đổi khẩu phần bữa ăn có thể giúp giảm sử dụng nguồn nước mưa. Ở khu vực Trung Đông, Bắc Mỹ, Ôxtrâylia, nguồn nước tưới cũng có sự suy giảm đáng kể khi thay đổi khẩu phần bữa ăn. Tuy nhiên, ở Nam và Đông Nam Á, thay đổi khẩu phần bữa ăn không giúp tiết kiệm sử dụng nước vì ở những khu vực này khẩu phần các bữa ăn phụ thuộc nhiều vào các sản phẩm chăn nuôi.

 

Bùi Hằng

Nguồn: tapchimoitruong.vn

Sưu tầm: Thanh Tuấn - BP. IT

zalo