Đoàn kết, trách nhiệm, cùng nhau xây dựng cơ quan vững mạnh

 

TĐKT - Sáng 28/6, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự và chủ trì Hội nghị có: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà; Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang; lãnh đạo các vụ, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban TĐKT Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà phát biểu tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban đã tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện tốt nhiệm vụ trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ và nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế về TĐKT; tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật TĐKT; đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp; trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP...

Tham mưu, tổ chức phiên họp tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng TĐKT Trung ương do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Đôn đốc, hướng dẫn 19/19 cụm, khối thi đua tổ chức tổng kết công tác năm 2017, ký giao ước thi đua và triển khai nhiệm vụ năm 2018 đúng tiến độ, kế hoạch.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 1 tập thể và 1 cá nhân

Ban đã trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc có hệ thống, bài bản, hoàn chỉnh: Chỉ thị của Ban Bí thư, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Hội đồng TĐKT Trung ương với các nội dung thiết thực, phong phú. Đồng thời, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm: Hội thảo khoa học cấp quốc gia, triển lãm ảnh, phát hành sách ảnh, xây dựng phim tài liệu, gặp mặt, giao lưu với các đại biểu Anh hùng, điển hình tiên tiến...

Đặc biệt, Ban đã tham mưu với Đảng, Nhà nước tổ chức thành công Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Buổi lễ được tổ chức trang trọng, ấn tượng, an toàn, tạo dư âm lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Đây là một trong những sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước trong năm 2018 nhằm ôn lại giá trị lịch sử, ý nghĩa quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ cách mạng của dân tộc.

Đại diện các đơn vị được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

Ngay từ những tháng đầu năm, Ban đã đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là 3 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thực hiện theo đúng quy định.

Chất lượng công tác khen thưởng được nâng lên, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, của các bộ, ngành, địa phương. 6 tháng đầu năm 2018, Ban đã tiếp nhận 1.198 tờ trình đề nghị khen thưởng của các bộ, ngành, địa phương; ban hành 750 văn bản thông báo kết quả thẩm định, xin ý kiến hiệp y khen thưởng. Thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ 1.120 tờ trình khen thưởng.

Ban đã thực hiện 1.213 quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước cho 32.281 trường hợp: Cờ thi đua, bằng khen, huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, kỷ niệm chương các loại.

Trong đó, Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 1.156 mẹ; 1.109 Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ; 1.696 Huân, Huy chương Kháng chiến; phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 228 tập thể, cá nhân. Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng 1.967 Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày và 70 Bằng khen cho cá nhân có thành tích trong kháng chiến.

Ban đã trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp TĐKT cho 110 công chức, viên chức làm công tác TĐKT của các bộ, ngành, địa phương.

Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp TĐKT

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban TĐKT Trung ương đã đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Đồng chí lưu ý sáu tháng cuối năm 2018 có những khó khăn chung của toàn ngành khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Ban TĐKT Trung ương cần tập trung thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về TĐKT bằng việc tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về TĐKT. Đôn đốc, hướng dẫn sơ kết cụm khối thi đua, sửa đổi các quy định về chấm điểm cụm khối thi đua. Tiếp tục đẩy mạnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các phong trào do Thủ tướng Chính phủ chủ trì phát động, do các bộ, ngành, địa phương phát động. Nâng cao chất lượng thẩm định khen thưởng.

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT; củng cố tổ chức bộ máy cơ quan Ban TĐKT Trung ương.

Để thực hiện tốt 5 nhiệm vụ ấy, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban phải đoàn kết, trách nhiệm, cùng nhau xây dựng cơ quan Ban TĐKT Trung ương. Tận tụy với công việc, tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tận tâm, tận lực, trách nhiệm với cơ sở; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể của cơ quan. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả 8 giờ làm việc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Tại Hội nghị, 1 đơn vị và 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 6 đơn vị được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. 4 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp TĐKT.

Chiều cùng ngày, Đảng ủy Ban TĐKT Trung ương tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Nguồn: thiduakhenthuongvn.org.vn

Sưu tầm: Kim Mỹ - BP. Kho