Máy nóng lạnh (đen)

Giá: 3.100.000 đ
Bảo hành 12 tháng Bảo trì miễn phí máy nóng lạnh theo định kỳ 03 tháng/lần.

Bảo hành 12 tháng
Bảo trì miễn phí máy nóng lạnh định kỳ 03 tháng/lần