Bình 5 Gallon có vòi

Giá: 45.000 đ
Dung tích: 18,9 lít