Chính sách thanh toán

Thanh toán bằng tiền mặt:

Khách hàng sau khi làm thủ tục mua sản phẩm tại các Trung tâm Phân phối của SAPUWA, khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên thu ngân tại Trung tâm.

Thanh toán tại nhà:

Khách hàng sau khi đặt hàng thành công trên website, nhân viên SAPUWA sẽ liên hệ giao hàng và nhận tiền mặt tại nhà khách hàng (áp dụng cho khách hàng khu vực thành phố Hồ Chí Minh).