Chi bộ Công ty SAPUWA thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

 

Chi bộ Công ty TNHH Nước uống Tinh khiết Sài Gòn (SAPUWA) ra đời từ ngày 26/6/2003 và duy trì họat động, không ngừng phát triển cho đến ngày hôm nay.

Tập thể chi bộ công ty luôn nắm tay nhau hướng đến mục tiêu triết lý kinh doanh 4 sạch: “Con người sạch, nhà xưởng sạch, sản phẩm sạch, lợi nhuận sạch” nhằm tạo tiền đề và động lực nâng cao năng suất và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Nhiều năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với các phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa, ảnh hưởng đến mỗi người lao động về tư tưởng, phong cách, đạo đức của Bác.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất. Đồng thời ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham những, lãng phí quan liêu là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức cơ sở Đảng.

Trên tinh thần đó phần nào đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức trong đảng viên và người lao động tại đơn vị cả về chiều sâu lẫn chiều rộng thông qua việc thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, đoàn viên, hội viên tại đơn vị, ý thức trách niệm trong công việc, trong quan hệ với đồng nghiệp và địa phương nơi cư trú . . .

Nhìn chung, đa số đảng viên của chi bộ đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống đạo đức trong sạch, giản dị lành mạnh, nói, viết và làm theo nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiều đồng chí đảng viên của chi bộ được quần chúng nơi công tác và nơi cư trú tin yêu, khen ngợi. Người lao động luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Để việc học tập theo Bác thiết thực hơn chi bộ đã đề ra nhiều nội dung chương trình rèn luyện như: Xây dựng ý thực tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tận tình với quần chúng nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng cũng như người lao động, phát huy dân chủ trong nội bộ và trong nhân dân.  Làm việc khẩn trương, đảm bảo tiến độ, tiết kiệm thời gian, của công, chống các biểu hiện lề mề, chậm chạp trong hội họp, kém hiệu quả, chống lãng phí, thất thoát của công. Thường xuyên lồng ghép việc tuyên truyền cuộc vận động thông qua buổi hội họp định kỳ và các hoạt động phong trào tại đơn vị. . .

Đây là cuộc vận động học tập lớn, có tính chất sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, sát với thực tế, cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước hiện nay nên nhận được sự hưởng ứng và đồng tình rất cao. Từ những định hướng đúng đắn, hoạt động sản xuất, kinh doanh của SAPUWA luôn đạt hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo đầy đủ quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và thực hiện Hướng dẫn số 124-HD/BTGQU, ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Tập thể Chi bộ Công ty TNHH Nước Uống Tinh Khiết Sài Gòn (Sapuwa)

Đồng chí Phạm Thị Hương Giang – Đảng uỷ viên/Bí thư chi bộ Công ty Sapuwa

Đồng chí Vũ Nam – Đảng viên Công ty Sapuwa

Vinh dự được nhận giấy khen đã có thành tích “Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 do Đảng uỷ Doanh nghiệp Quận Gò Vấp khen tặng.

Có thể thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào được phát triển mạnh mẽ đến toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động tại đơn vị. Điều đó hết sức cần thiết cho sự phát triển của Công ty và nhu cầu phát triển của xã hội trong tình hình mới.

 

Hương Giang – Bí thư chi bộ

zalo

Đặt hàng online

zalo