SAPUWA được công nhận Danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa”

 

Ngay từ những ngày đầu thành lập (1992), ngoài việc không ngừng đầu tư các nguồn lực (công nghệ, trang thiết bị hiện đại, phân phối, …) đáp ứng các yêu cầu An toàn thực phẩm của sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế, Lãnh đạo Công ty TNHH Nước uống Tinh khiết Sài Gòn (SAPUWA) xác định: “Phải hình thành Văn hóa Doanh nghiệp (VHDN), vì đây là một hoạt động vô cùng bổ ích và cần thiết để nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực, là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất để củng cố uy tín và vị thế của doanh nghiệp”.

Từ những bước đầu ban hành quy chế văn hóa để bắt buộc thực hiện, đến nay, các hoạt động văn hoá đã trở thành một hoạt động thường xuyên, đi vào nề nếp, đã  phát huy tác dụng tich cực như là công cụ trong việc quản lý điều hành Công ty. Văn hóa SAPUWA được thể hiện trong từng sản phẩm đảm bảo An toàn thực phẩm, trong việc xử lý có văn hóa trong các mối quan hệ xã hội, trong sản xuất, kinh doanh, ứng xử của người lao động với nhau, với khách hàng, đối thủ kinh doanh, với nhà nước, với cộng đồng. Và không ngừng cải tiến, hoàn thiện nền văn hóa Công ty ngày càng phù hợp hơn trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, góp phần mang lại kết quả bền vững theo định hướng Công ty đã đề ra.

Qua năm 2017, để có được những phẩm chất, tinh thần, thái độ làm việc của tất cả CBCNV theo tiêu chí đề ra, Lãnh đạo SAPUWA đã dẫn dắt và truyền cảm hứng đến các thảnh viên của mình bằng hình thức trang trí trên tường của các phòng làm việc những bức tranh có màu sắc nhẹ nhàng được thiết kế rất bắt mắt và thú vị, độc đáo. Chủ đề tranh là những câu khẩu hiệu vui nhộn mà lại vô cùng ý nghĩa,  đó là:

 1. Nếu muốn, tôi sẽ tìm cách, nếu không muốn, tôi sẽ tìm lý do 
 2. Đừng hỏi tại sao? phạt tôi mà không phạt người ấy, giao tôi mà không giao cho người ấy. Hãy thử thách tôi đi, vì tôi yêu điều đó
 3. Công bằng ư?  Hãy nhường sự công bằng cho đồng nghiệp của tôi
 4. Tôi thắng đồng nghiệp của tôi rồi! Nhưng sao tôi không thấy ĐÃ

Không phải quy chế, không phải kỷ luật, nhưng những bức tranh trên đã chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi người trong Công ty, đã khơi dậy tinh thần tự giác làm việc vì “màu cờ sắc áo”, “bản tính”, “bản sắc” SAPUWA, đã tiếp thêm động lực và thúc đẩy sự sáng tạo cho đội ngũ CB-CNV,  tạo động cơ để họ học hỏi thêm những kỹ năng mới, giúp Lãnh đạo khai phá được tài năng tiềm ẩn của từng cá nhân, từ đó có chính sách dụng tài phù hợp, … Nhìn chung, việc cải tiến văn hóa phù hợp với mong đợi của CB-CNV nên đã đưa hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty ngày càng được trật tự, lành mạnh và đạt hiệu quả cao hơn.

Nhằm cỗ vũ các doanh nghiệp trong Quận hưởng ứng phong trào văn hóa, phấn đấu đạt thành tích tốt nhứt, ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng đối với các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn văn hóa, góp phần thục hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Năm 2017 – 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận  Gò Vấp Lê Hoàng Hà đã khảo sát, chọn lọc và công nhận Danh hiệu : “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA” cho đơn vị Công ty TNHH Nước uống Tinh khiết Sài Gòn (SAPUWA) vì đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

Đầu tiên là, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thể hiện trong việc:

 • Đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đề ra hàng năm;
 • Có sáng kiến cải tiến quản lý, đổi mới công nghệ, giảm chi phí gián tiếp; phân công lao động hợp lý;
 • Thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp có uy tín trên thị trường;
 • CB-CNV thường xuyên được tập huấn, nâng cao tay nghề, lao động có kỷ luật, năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Hai là, thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp:

 • Có quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động;
 • Xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động; đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ;
 • Biển hiệu cơ quan, cờ Tổ quốc treo nghiêm túc và đúng quy định. Niêm yết công khai nội quy, nhân viên bảo vệ có đeo bảng tên.
 • Thái độ, tác phong, ngôn phong trong giao dịch, quan hệ, trả lời qua điện thoại với khách văn minh, lịch sự, hòa nhã. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tác phong sản xuất công nghiệp, văn minh.
 • Không có người mắc các tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội;
 • Thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải đạt chuẩn theo quy định pháp luật; khuôn viên doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp;
 • Có phát động phong trào cai thuốc lá, có chính sách khen thưởng cho người cai được thuốc lá.
 • Không uống rượu, bia trong giờ  làm việc.
 • 100% Cán bộ, công nhân viên tích cực tham gia phong trào xây dựng đơn vị văn hóa. Tích cực phát hiện và biểu dương khen thưởng kịp thời các gương “Người tốt việc tốt” trên lĩnh vực sáng tạo, sản xuất, kinh doanh.

Ba là, Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động:

 • 100% công nhân viên lao động được ký hợp đồng lao động, có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định;
 • Có rất nhiều phúc lợi ngoài quy định nhà nước dành cho người lao động.
 • Tạo thuận lợi cho CB-CNV, sinh hoạt đoàn thể; hỗ trợ công nhân lúc khó khăn, hoạn nạn;
 • Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch và vui chơi giải trí cho CB-CNV.

Bốn là, Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

 • 100% người sử dụng lao động và công nhân lao động được phổ biến chính sách, pháp luật về   các lĩnh vực có liên quan;
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; tích cực tham gia các chương trình về an sinh xã hội;
 • Thực hiện nghiêm mọi chế độ, chính sách, quyền lợi ích hợp pháp của công nhân theo các quy định của pháp luật;
 • Sản xuất, kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh theo quy định của pháp luật.

Đạt tiêu chuẩn : “ĐƠN VỊ VĂN HÓA” là một vinh dự to lớn thể hiện sự đoàn kết phấn đấu không ngừng và khẳng định thương hiệu SAPUWA hôm nay. Tự tin về thành quả đạt được, SAPUWA cam kết duy trì và tiếp tục phát huy là một “Đơn vị Văn Hóa”, là cơ sở để khẳng định những thành tựu lớn hơn, tự hào hơn trong tương lai, với mong muốn được góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng một đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh, hiện đại trên bước đường hội nhập.

Xuân Lan – Trợ lý TGĐ