SAPUWA – MỘT TRONG SỐ ÍT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẠT CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TỪ HOA KỲ.

 

Trong nền kinh tế hiện nay, “doanh số bằng khen” luôn là điều kiện tiên quyết để quyết định sự phát triển của mỗi Doanh nghiệp. Điều đó đã đánh mạnh đến tầm nhìn và triết lý kinh doanh của những người đứng đầu Doanh nghiệp.

Nhưng để thành công, chúng ta có thoát khỏi làn sóng “số lượng hơn chất lượng”?

Hoa Kỳ luôn là một “cửa ải” mà bất kỳ Doanh nghiệp sản xuất nào cũng nỗ lực để vượt qua với những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe. Kể từ năm 2005 đến nay, SAPUWA luôn là một trong những Doanh nghiệp ít ỏi tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm do Quân Đội Hoa Kỳ công nhận và được duy trì định kỳ hằng năm bằng các hoạt động kiểm tra đánh giá sản phẩm và quy trình sản xuất cực kỳ nghiêm ngặt từ U.S. Army Public Health Center.

(Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm)

Đây chính là động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì triết lý kinh doanh “4 sạch” nhằm mang đến những sản phẩm chất lượng nhất đến Khách hàng và cũng là lời khẳng định chúng tôi không đi cùng làn sóng “số lượng hơn chất lượng”.

SPAUWA – NIỀM TIN TỪ CHẤT LƯỢNG TINH KHIẾT!

Thông tin chứng nhận xem tại: https://bit.ly/3MXanBb

 

Lương Hương Giang - SAPUWA

 

zalo

Đặt hàng online

zalo