Chất lượng Sản phẩm

 

1. Bản tự công bố Sản phẩm

Link: Tải xuống

 

2. Sản phẩm:

Link: Tải xuống

 

3. Phiếu Kết quả thử nghiệm

Link: Tải xuống

 

4. Test Report

Link: Tải xuống

 

5. Hồ sơ công bố bình 7 Lít vòi Sapuwa

Link: Tải xuống

 

6. Hồ sơ công bố ION Kiềm tự nhiên (Sapuwa +)

Link: Tải xuống

 

7. Giấy Chứng nhận ISO - HACCP - GMP

Link: Tải xuống

 

8. Giấy phép Đăng ký Kinh doanh

Link: Tải xuống

zalo

Đặt hàng online

zalo