Cơ cấu tổ chức

1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

Sơ đồ tổ chức SAPUWA

Năm đầu thành lập nhân sự Công ty khoảng 20 công nhân viên chưa có phòng, ban chức năng cụ thể.

Đến nay đã có trên 249 nhân viên được bố trí theo từng bộ phận với các chức năng, nhiệm vụ được phân công rõ ràng theo bảng mô tả công việc của từng cá nhân.

2.  TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
Bên cạnh họat động các phòng ban, công ty còn các tổ chức đoàn thể.

Do sớm nhận thấy việc xây dựng các tổ chức đoàn thể là hết sức cần thiết đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân. Vì thế sau khi thành lập, doanh nghiệp đã tiến hành ngay việc thành lập tổ chức đoàn thể chính trị, nhằm góp phần hỗ trợ công ty trong việc bồi dưỡng, giáo dục nhận thức của người lao động. Thông qua đó, góp phần tạo điều kiện để người lao động được tham gia các tổ chức đoàn thể, được hưởng các quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ đối với tổ chức mình tham gia.
 
Đặc biệt, khi có chủ trương xây dựng các chi bộ Đảng tại doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp đã nhiệt tình hưởng ứng, vì thế có thể nói: SAPUWA là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Quận Gò Vấp đã thành lập Chi bộ. Với sự hỗ trợ tích cực của Ban Giám đốc, hoạt động của các tổ chức đoàn thể tại doanh nghiệp ngày càng phát triển vững mạnh. Do đó, luôn được lãnh đạo ngành dọc trực tiếp đánh giá là đơn vị hoạt động mạnh của Quận.
 
- Chi bộ thành lập năm 2003: tổng số Đảng viên hiện nay là 14 đồng chí (trong đó có 9
đồng chí được phát triển tại doanh nghiệp). Được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh 9 năm liền từ năm 2004 đến 2012. Chi bộ được BTC TƯ trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong DNTN và DN có vốn đầu tư nước ngoài theo chỉ thị 07 của Bộ Chính trị (khóa VIII).
 
Chi bộ được BTC TƯ trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong DNTN và DN có vốn đầu tư theo chỉ thị 07 của Bộ Chính trị (khóa VIII).

Bằng khen của Thành Ủy TP.HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong công việc thực hiện chỉ thị 11-CT/TU của BTV Thành Ủy về việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng - Đoàn thể trong DNTN.

Và nhiều Giấy khen của Quận Ủy Q. Gò Vấp về công tác phát triển Đảng viên, về thực hiện chỉ thị 11 của BTV Thành Ủy là điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 - Công đoàn thành lập năm 1994: 100% CB-CNV là đoàn viên công đoàn. Nhiều năm liền được Tổng Liên đoàn, Liên đoàn lao động Thành phố và Liên đoàn Lao động Quận tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
 
- Đoàn thanh niên thành lập năm 2001: (được nâng cấp từ Chi đoàn thành Đoàn cơ sở trực thuộc Quận Đoàn năm 2005): Tổng số đoàn viên hiện nay hơn 100 đoàn viên. Được Trung ương Đoàn, Thành đoàn và Quận đoàn tặng nhiều giấy khen với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Là đơn vị có công trình thanh niên được Thành phố công nhận. Nhiều năm liền là đơn vị xuất sắc, đơn vị dẫn đầu khối Công nhân lao động của Q. Đoàn Gò Vấp.
 
- Chi hội Chữ thập đỏ thành lập năm 2001: tổng số hội viên hiện nay là 170 hội viên. Nhiều năm liền, Chi hội chữ thập đỏ của SAPUWA được Hội Chữ Thập Đỏ Trung ương, Thành phố, cũng như Quận Gò Vấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen với thành tích: tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo do các ngành các cấp phát động.

 
zalo

Đặt hàng online

zalo