Tối ưu hóa các phương án phát triển hệ thống thoát nước

(moitruong.com.vn) Vì nguồn tài chính cho việc phát triển hệ thống thoát nước là có hạn nên cần một phương pháp hình thành và tối ưu hóa các phương án phát triển hệ thống thoát nước, lựa chọn phương án tốt nhất trong việc bị hạn chế đầu tư.

Ở nước ta hệ thống thoát nước hiện có của các đô thị và các xí nghiệp công nghiệp không hoàn toàn tương ứng với yêu cầu công nghệ, sinh thái và vệ sinh hiện đại đặt ra trong các tiêu chuẩn nhà nước, trong các quy định và tiêu chuẩn công nghệ.Đối với hệ thống nước thải thì độ tin cậy, khả năng chống động đất và an toàn môi trường nên được đánh giá bằng một chỉ số định lượng


Lý do cho điều này là việc chuyển đổi kéo dài của hệ thống đô thị vào kinh tế thị trường. Sự chuyển đổi vẫn còn đang tiếp diễn và rất khó để biết khi nào nó sẽ được hoàn thành. Tuy nhiên điều đó mang lại rất nhiều cách thức mới trong quản lý và tổ chức lao động, kĩ thuật mới trong hoạt động và trang thiết bị. Mặc dù vậy, xuất hiện vấn đề với sự phục hồi các mạng lưới và cơ sở vật chất đã bị xuống cấp (khấu hao 60-80%), tỷ lệ sự cố tăng lên, một số thành phần bắt đầu làm việc trong chế độ tắc nghẽn, trong khi có những bộ phận khác không thực sự làm việc.Yêu cầu hành động khẩn cấp để tăng cường, tái thiết và phát triển hệ thống thoát nước. Và cũng cần thực hiện một hệ thống quản lý phát triển tiên tiến nhất và thích ứng với cơ chế thị trường.

Đối với hệ thống nước thải thì độ tin cậy, khả năng chống động đất và an toàn môi trường nên được đánh giá bằng một chỉ số định lượng - khối lượng nước thải chưa qua xử lý được hình thành trong khoảng thời gian nhất định từ khi xuất hiện và loại bỏ sự cố.Trong nghiên cứu, đề xuất tính toán thể tích lượng nước thải này trên cơ sở cường độ hỏng hóc và phục hồi các đường ống hiện có và đang thiết kế. Khả năng chống động đất được tính toán thông qua sự gia tăng hỏng hóc, phụ thuộc vào cường độ chấn động và hướng tác động của trận động đất.Phương pháp tối ưu hóa hệ thống thoát nước có tính đến độ tin cậy và kháng địa chấn được mô tả kĩ trong nghiên cứu.Rõ ràng, chi phí để ngăn chặn nước thải chưa được xử lý tràn trên bề mặt, hoặc các chi phí chuyển tải và xử lý tại các nhà máy phải được bổ sung vào chi phí vận hành.Vậy bài toán tối ưu quản lý phát triển hệ thống thoát nước có thể được tóm tắt như sau. Cần phải tìm ra một cấu trúc mạng lưới và dòng chảy của hệ thống thoát nước, đảm bảo được chi phí tối thiểu trong xây dựng theo từng giai đoạn, trong sự hoạt động của nó và ngăn ngừa được sự tràn nước thải chưa qua xử lý ra diện tích bề mặt đất và bể chứa.Để đánh giá mỗi phương án phát triển và các giai đoạn hiện thực hóa, đề xuất một tổ hợp mô hình và phương pháp phân tích, tối ưu hóa các thông số và phương thức hoạt động của hệ thống thoát nước mới và đang tái thiết. Sự lựa chọn phương án tốt nhất được thực hiện trong các khoản đầu tư hạn chế, các khoản này được xác định bởi các chương trình đầu tư ở từng giai đoạn phát triển hệ thống thoát nước.Các phương án phát triển hệ thống nước thải được xem xét như sau: khi xây dựng giai đoạn đầu tiên, các thông số của hệ thống được thiết kế để có thể tải được nước từ các điểm thải của giai đoạn đầu, tất cả các giai đoạn và sự tổ hợp các giai đoạn. Tương tự cũng áp dụng cho giai đoạn thứ hai, thứ ba,…. Không khó để thấy rằng số lượng các phương án phát triển hệ thống nước thải phụ thuộc vào số lượng các giai đoạn xây dựng.Có thể thấy là số giai đoạn xây dựng có thể không lớn hơn năm giai đoạn. Trong trường hợp nhiều hơn, nó đòi hỏi sự phát triển của các phương pháp tối ưu hóa và cách tiếp cận. Trong bài báo này đề xuất một phương pháp như vậy. Phương pháp này dựa trên một quá trình gồm nhiều bước để tối ưu hóa các thông số của các thành phần mới và thành phần được cải tạo của mạng lưới, với việc xây dựng trước sơ bộ đồ thị phát hệ thống thoát nước từ một trạng thái này sang trạng thái khác.

Cần lưu ý rằng rất nhiều thông số thiết kế của hệ thống nước thải không xác định được hoặc có tính chất xác suất. Và tại một khoảng thời gian nào đó (trong tương lai), nguồn thông tin có thể được coi là xác định, sau đó có thể là xác suất có điều kiện và sau đó nữa có thể là không xác định được (thông tin ở đây có thể hiểu là giá vật liệu, giá nhân công, sự thay đổi công nghệ, sự thay đổi nhu cầu sử dụng nước, sự thay đổi lưu lượng nước thải….vv).Theo thời gian thì chúng ta không biết được thông tin sẽ thay đổi như thế nào, tức là thông tin có thể được chuyển từ không xác định sang xác suất có điều kiện và từ xác suất có điều kiện sang xác định. Rõ ràng, khi lựa chọn cấu trúc và thông số tối ưu của hệ thống thoát nước trong các giai đoạn đầu xây dựng thì cần phải xét đến các trạng thái có thể sau đó.
Nguồn: moitruong.com.vn/

Sưu tầm: Thanh Tuấn - BP. IT

 

zalo

Đặt hàng online

zalo